zostało utworzone 15 lipca 1996 r. jako jedno z pierwszych Towarzystw Budownictwa Społecznego w Polsce. Akcjonariuszami Spółki są: Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Chemobudowa” S.A., Gmina Miejska Kraków.

 

Przedmiotem działalności TBS „Krak – System” S.A. zgodnie ze statutem jest:

  • budowa domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadzie najmu,
  • budowa budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli,
  • nabywanie budynków mieszkalnych,
  • przeprowadzanie remontów i modernizacji budynków,
  • wynajem lokali użytkowych znajdujących się w budynkach Spółki,
  • zarządzanie budynkami Spółki oraz budynkami niestanowiącymi własności Spółki,
  • sprawowanie funkcji inwestora zastępczego.

 

Spółka w latach 1997 – 2017 zrealizowała 18 inwestycji mieszkaniowych, w tym:

  • budowa budynków mieszkalnych na zasadzie najmu, częściowo kredytowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego:
mieszkania
  • budowa budynków wielorodzinnych w systemie deweloperskim (własnościowym):
mieszkań

Ostatnio zrealizowane projekty deweloperskie:

Budynek mieszkalno – usługowy  V-kondygnacyjny z wielostanowiskowym garażem podziemnym przy ul. Bujaka 10 w Krakowie
Inwestycja „Willa Zakątek”- wielorodzinny III-kondygnacyjny budynek mieszkalny z wielostanowiskowym garażem podziemnym przy ul. Zakątek 4 c w Krakowie. Realizacja inwestycji: 2012 – 2014 r.
Budynek mieszkalny wielorodzinny z wielostanowiskowym garażem podziemnym przy ul. Śliwkowej 8 w Krakowie. Realizacja inwestycji: 2014 – 2015 r.