Skontaktuj się z nami

31-982 Kraków, ul. Śliwkowa 6.

NIP: 678 15 78 026 REGON: 351135410
Krajowy Rejestr Sądowy 0000080611
w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia,
XI Wydział Gospodarczy
Wysokość kapitału zakładowego: 10 000 000,00 zł

Sekretariat
12 644 99 88
Dział Inwestycji
12 680 33 91
Biuro sprzedaży
501 181 008
e-mail:
sekretariat@krak-system.com.pl
Adres korepsondencyjny:
31-982 Kraków, ul. Śliwkowa 6

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.