Skontaktuj się z nami

31-982 Kraków, ul. Śliwkowa 6.

NIP: 678 15 78 026 REGON: 351135410
Krajowy Rejestr Sądowy 0000080611
w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia,
XI Wydział Gospodarczy
Wysokość kapitału zakładowego: 10 000 000,00 zł

Your Server is Unable to connect to the Google Geocoding API, kindly visit THIS LINK , find out the latitude and longitude of your address and enter it manually in the Google Maps Module of the Page Builder
Sekretariat
12 644 99 88
Dział Inwestycji
12 680 33 91
Biuro sprzedaży
501 181 008
e-mail:
sekretariat@krak-system.com.pl
Adres korepsondencyjny:
31-982 Kraków, ul. Śliwkowa 6

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość e-mailową. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/-am poinformowany/-a, że przysługuje mi prawo do: wglądu w swoje dane, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wycofania zgody gdy dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji zapytania i minie ustawowy termin archiwizacji dokumentów związanych z realizacją zapytania, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przed wycofaniem zgody, wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO).
Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Krak – System„ S.A. z siedzibą w Krakowie (31-982), przy ul. Śliwkowej 6.
Administrator danych osobowych oświadcza, iż dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), która narzuca szereg obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.